حال خوب با قصه

سفر به دنیای قصه ها

در این کارگاه سفر می کنیم به دنیای پر رمز و راز قصه ها . با هم تجربه می کنیم و احساساتمان را در میان می ذاریم . گاهی با موسیقی ، گاهی با نقاشی و کاردستی و گاهی با بازی

 
کارگاه پگاه قصه گو