بابابزرگ سبیل موکتی

130,000 ریال

این مردم کار و زندگی ندارند ، وقتی از مدرسه آمدیم بیرون ، همین طور پشت در مدرسه بودند . توی خیابان هم دنبال بابابزرگ می آمدند . بابابزرگ با سبیلی که مثل موکت لوله شده بود ، جلو رفت . تازه نمی دانید جلوی خانه چه خبر بود !
اولش یک عالمه آدم آن جا بود . کیوی گندهه هم بود . یک عالمه دوربین داشتند . بعدش یک دفعه همه دوربین های شان را وسط زمین رو به بابابزرگم گرفتند . بابابزرگم داد زد : « نگیرید آقا ! نگیرید خانم ! کی به شما اجازه داده فیلم بگیرید ؟ »
آن ها گوش نکردند . بعدش بابابزرگم ….

توضیحات

عنوان

 بابابزرگ سبیل موکتی

نویسنده

 علی اصغر سیدآبادی

تصویرگر

  علی هاشمی شهرکی

ویراستار

  احمد پور امینی

ناشر

  افق

شماره شابک

 ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۸۱۱-۹

موضوع

 داستان های تخیلی

 درباره ی نویسنده :

علی اصغر سیدآبادی اکنون سردبیر پژوهشگاه ادبیات کودک و نوجوان است . مجموعه کتاب های قصه های شیرین مغزدار از این نویسنده به فهرست کلاغ سفید کتابخانه ی مونیخ راه یافت و دو جایزه ی کشوری هم دریافت کرد . کتاب های نظری و شعر و رمان او در ۳ دوره برگزیده ی شورای کتاب کودک شدند و جایزه پژوهش های فرهنگی به پژوهشی از او در موضوع شعر ایران اهدا شد .

فروشگاه بازی اندیشه راهی برای دسترسی به کتاب‌های برگزیده‌ی کودک و نوجوان رد کردن