یه کارگاه متفاوت

اگر قبلا ، کتاب ” ارتباط بدون خشونت ، زبان زندگی ” را خوانده اید و یا در کارگاه های آن شرکت کرده اید ؛ زمان خوبی است که آن را بازنگری کنید . به همین منظوردر روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ، ساعت ۵ تا ۷ عصر کارگاهی با حضور مترجم این کتاب در مجموعه ی دهکده ی بازی و اندیشه برگزار خواهد شد .