کارگاه تکجلسه : آشنایی با رسوم ملل مختلف / کریسمس

این مجموعه کارگاه که به سرپرستی خانم ” تیه درا زهرابیان ” کارشناس کارگاه رنگ و خلاقیت ، برگزار می شود . برنامه ای ثابت است که بصورت ماهانه اجرا خواهد شد و در هر جلسه کودکان با آیین و مراسم یکی از اقوام یا کشورها آشنا می شوند . اولین جلسه از این پروژه در روز پنجشنبه ، ۲۱ دی ماه ، برگزار می شود که به آیین کریسمس اختصاص دارد

کارگاه رنگ و خلاقیت
کارگاه بازی شادی رشد
کارگاه با من دوست می شی
کارگاه های جدید برای مامان و بابا

اگه توی خونه تون یه وروجک کمتر از دو ساله دارید که قراره کم کم استقلال خودش رو به دست بیاره ، کارگاه ” از پوشک گرفتن و آموزش دستشویی رفتن به کودک ” یکی از اولین قدم هاتون هست