درک هنر

در این کارگاه قرار هست مقدمات فرهنگی بچه ها را بسازیم و به نوعی سلیقه و ذائقه ی آن ها را ارتقا دهیم .

چطور ؟

بچه ها در معرض نمونه های فاخر هنری قرار می گیرند و راجع به آن تفکر و گفت و گو می کنند ؛ گفت و گویی بر پایه ی اصول فلسفه برای کودکان

کارشناس : ندا حیدری

روز و ساعت برگزاری کارگاه    :    دوشنبه ها ، ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح

گروه سنی :   ۴ تا ۶ سال